Chervena Voda - Bulgária

Kurucvilág-találkozók - Erdély, Partium, Vajdaság, Délvidék, Felvidék, Bulgária, Törökország  és Magyarország

A rákóczifalvai Kuruc Hagyományőrző Egyesület II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából megemlékezéseket tart „Kurucvilág-találkozók” elnevezéssel erdélyi, bolgár, török és vajdasági településeken. Ugyanakkor felidézi az egyes helyszínek kuruc kori történéseit, érdekességeit, legendáit helyi partnerei közreműködésével. Mindezt dokumentálja és a program további részében hasznosítja.

Az érintett településeket összekötve útvonalat alakít ki és azt „Kuruc kori barangolás” címmel meghirdeti. Fotómontázs és tárgyi elemek felhasználásával kiállítást készít az útvonal egyes állomásairól, melyet hazai, határon túli magyar és külföldi településeken mutat majd be. A programmal, valamint az útvonal és a kiállítás prezentálásával kapcsolatokat teremt az érintett határon túli településekkel, továbbá köztük és az anyaország egyes szervezetei között. Az együttműködő felek - az általános gyakorlattól eltérően az ismertségért, a látogatókért folytatott versenyben - nem konkurenseivé, hanem segítőtársaivá válhatnak egymásnak. A szervezet törekvéseivel már eddig is jelentős mértékben bővítette városunk, Rákóczifalva kapcsolatrendszerét. Ezzel az újabb kezdeményezéssel további lehetőségek adódnak településünk népszerűsítésére.

A „Kuruc kori barangolás” egyik állomása

Cherevena Voda - Bulgária,

Rákóczifalva testvértelepülése

2007-ben Chervena Voda bolgár település az elsők között csatlakozott a Kuruc Hagyományőrző Egyesület „Hagyományok útja” elnevezésű programjához. A kapcsolat Liana Petrova asszony, a Bolgár Köztársaság Magyarországi Nagykövetség akkori I.o. titkárának és Rónai Tánya asszony, a budapesti Néprajzi Múzeum akkori munkatársának közvetítésével jött létre. Ebből fejlődött ki később városunk és Chervena Voda közötti testvérvárosi együttműködés is. Az említett segítőtársak közbenjárásával kapcsolódott a programhoz a bolgár Eldorod nevű turisztikai komplexum is Sevlievo városból.

Chervena Voda Bulgária északi részén található, Ruse nagyváros közvetlen szomszédságában, közel a román határhoz, Szófiától 254 km-re, Várnától 180 km-re. A település Rákóczi-hagyományokkal is büszkélkedhet. Rákóczi József, II. Rákóczi Ferenc egyik fia itt hunyt el 1738-ban egy bulgáriai hadjárat közben.

Rákóczi Józsefet apja halála után 1736-ban, amikor kitört az újabb orosz–osztrák–török háború, I. Mahmud török szultán Rodostóba hívatta, hogy az ő nevének varázsa által visszaszerezhesse régi hatalmát Magyarországon. Erdélyi fejedelemmé jelölte és megkérte, hogy az életben maradt kurucokból állítson ki csapatot a török hadsereg számára, amellyel megindíthatná az újabb kuruc szabadságharcot. Mint trónkövetelő részt vett az 1737-38-ban Erdélyben indult hadjáratban, de ennek semmiféle eredménye nem volt. A hercegnek az 1738-ban közzétett felhívása hatástalan maradt. Az a kevés kuruc, aki még összegyűlt, beteg és rokkant ember volt többnyire, így a harcokban már szinte semmit nem jelentettek. Rákóczi Józsefért egyedül a kirendelt török és román katonák harcoltak, ezért a rég kihunyt kuruc eszmét már nem lehetett feléleszteni. A szultánnak sem volt ezzel a lépéssel komolyabb szándéka, minthogy az osztrákokkal szemben valamilyen presztízsnövelő eszközt találjon a háborúban. Rákóczi József a hadjárat közben – a török táborban pusztító – pestisjárványnak esett áldozatul Chervena Voda területén. Mikes Kelemen a helyi templomban temettette el ideiglenesen, s egy Rákóczi-címerrel díszített síremléket készíttetett neki. A hamvakat később kalandos körülmények között, titokban szállíttatta édesanyja, Zrínyi Ilona és édesapja, II. Rákóczi Ferenc hamvai mellé, Konstantinápolyba. A síremléket pedig a helybéliek beépítették a templom falába, hogy megőrizzék az utókor számára, amire még ma is büszkén vigyáznak.

Hiteles másolatát Rákóczifalva Önkormányzata elkészíttette és az Önkormányzati Hivatal homlokzatán – ünnepélyes keretek között – elhelyeztette.


Egyesületünk küldöttsége 2019. augusztus 13-án érkezett Chervena Voda községbe, Rákóczifalva testvértelepülésére. A vendéglátók ugyanolyan szívélyes fogadtatást biztosítottak számunkra, mint eddig mindig.

A szervezésben ismét segítségünkre volt Liana Petrova asszony, aki a program sikeréért 250 km-t utazott Szófiából a helyszínre, majd ugyanannyit vissza. Az eseményekben részt vett a helyi lakosság mellett a korábbi és a mostani polgármester, a lebonyolításban közreműködtek az önkormányzat munkatársai és a „Csitalista-mozgalom” tagjai. Az ünnepség után - megköszönve az együttműködést és a szíves vendéglátást, - továbbutaztunk a következő helyszínre, a törökországi Rodostóba.

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ