Körösfő - Erdély

Kurucvilág-találkozók - Erdély, Partium, Vajdaság, Délvidék, Felvidék, Bulgária, Törökország  és Magyarország

Körösfői református templom

A régi templom virágdíszes reneszánsz mennyezetét 1687 körül Gyalui Asztalos János festette. Ezt a mennyezetet 1764-ben lebontották, belőle sajnos csak néhány karzatdeszka maradt meg (a nyugati karzat mellvédjén 5 tábla és a karzat alján 4 kisebb tábla).

A régi megrongálódott virágdíszes mennyezet kicserélését a későbbi Umling-féle mennyezetre Baczoni Incze Sámuel helybeli tiszteletes javasolta, és ő ösztönözte a körösfőieket a templom renoválására is.

A templom jelenlegi festett kazettás mennyezete 225 kazettából áll, amelyből 1764-ben 135 táblát a szász mester Asztalos Umling Lőrinc festett. (1834-ben 90 tábla készült.) Az Umling-féle mennyezet egyik tábláján a következő felirat olvasható: „EZ ISTEN HÁZA EPITETETT BACZON I INCZE SÁMUEL PREDIKÁTORSÁGÁBAN ISTVÁN MIHÁLLY CURÁTOR PÉNTEK ISTVÁN FALUSI BIRÓ ANTAL ANDRÁS EGYHÁZFI IDEJEKBEN ANNO 1764 ASZTALOS U;/MLING/ LÓRINCZ ÁLTAL”

A nyugati karzat (legénykarzat) az 1764-es évszámot viseli, Umling Lőrinc munkája, mellvédje 10 táblából áll, aljzatán 20 kisebb tábla látható. A keleti karzat 9 tábláját is Umling készítette, a 6 padelő kettős-hármas osztású mezőivel is az ő stílusában készült. 1833–1834-ben készült a keleti oldalon az Umlingot utánzó 90 mennyezeti kazetta. Az asztalos- és festőmunkát Varga László kolozsvári mester végezte.

A körösfőiek a templom belső díszítését az Umling-féle formában szerették volna megőrizni, ezért amikor a szószékkoronát megrendelték Olasztelki Sólyom Ignác mestertől őt elküldték Magyargyerőmonostorra „az ottani Templom koronája megnézése végett, hogy azon forma szerint tsinátassa a Koronát s azt maga megfesse és aranyozza”.

A templom orgonája 1841-ben készült, a nagyváradi Kolonics (Kolots) István orgonakészítő mester munkájaként. A templom harangjai közül a nagyot 1788-ban, a kisebbet 1858-ban öntötték. A kisebb harangot az első világháború idején elvitték ugyan, de azt a hívek 1922-ben új haranggal pótolták.

Érdekes emléke a török időknek az ún. „Rákóczi szőnyeg”, amely a történészek szerint Erdélyben készített gördesz csomózású török imaszőnyeg. A néphagyomány szerint, amikor 1660. május 22-én II. Rákóczi György fejedelem a vesztes szászfenesi csata után sebesülten Várad felé menekült, Körösfőn megpihent, ahol Korpos György helybeli lakos látta el a fejedelmet. Rákóczi jóságáért egy török szőnyeggel ajándékozta meg, amelyet aztán utódai a református egyháznak adományoztak. Ezt bizonyítja a szőnyeg felirata is: „Körösföi curátor Korpos István ajándéka 1754, az Úr asztalára feleségével Bálint Katával.”

Rákóczi Kultúregylet - Körösfő

Rákóczi Kultúregylet
Székhely: Körösfő – Hóstát út 39. szám, Kolozs megye, Románia
Postacím: RO 407340 Izvorul Crișului, str. Hóstát nr. 318, jud. Cluj
Tel./fax: 00 40 264 257124, e-mail: rakoczike@freemail.hu

Körösfő és Vasvári

Vendégünk volt Péntek LászlóVendégünk volt Péntek László, a körösfői Rákóczi Kulturegylet Elnöke.
A videón látható és hallható beszélgetést a Vasvári Pál Emlékházban rögzítettük, március 12-én.

Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület
felvétele

Körösfőn a Kuruc Hagyományőrző Egyesület:


Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ